PASLANMAZ ÇELİK ÖZELLİKLERİ


PASLANMAZ ÇELİK ÖZELLİKLERİ:

 

KALİTE

ODA
SICAKLIĞINDA

YÜKSEK SICAKLIKTA

KULLANMA LİMİTİ

ÜRETİM

KULLANMA SAHASI

410

Zayii sulandırılmış asiller, klorlanmış veya havası alınmış sulara iyi dayanıklılık gösterir.

Yaklaşık 700 'C'ye kadar oksidasyona dayanıklılığı iyidir.

özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır.Duşuk sıcaklıklarda kırılgandır

200-300"C'lık on ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir 650"C'de tavlanır.

Petrokimya endüstrilerinde borulama ısı değiştirgeçlerinde ve rekuparatörlerinde;buhar ve su vanalarında
tillinglerinde.mutfak aletleri ve spor ekipmanlarında

420

Zayii sulandırılmış asitlere iyi dayanıklılık.su verme ve menevişleme sonrasında mükemmel mekanik özellikler gösterir.

Yaklaşık 700"C'ye kadar oksidasyona iyi dayanıklılık gösterir.

Özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır.Düşuk sıcaklıklarda kırılgandır.

200-300oC'lık ön ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir 650oC'de tavlanır.

Karbondioksit ve kirlenmiş petrol kuyularında dişli boru yapımında

430

Korozyoaa 410 ve 420 kaliteden daha iyi dayanıklıdır, Kloridsiz asit oksidasyonlarına iyi dayanıklılık gösterir.

800'C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyona dayanıklılığı iyidir.

Oksitleyici ortamda kloride çok hassastır.Duşuk sıcaklıklarda kırılgandır

200-300"C'lık on ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir. 700-800"C'de tavlanır.

Yüksek sıcaklık.susuz ortamlarda petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve ısı rekuparatorlerinde

446

 

Oksitlenme koşullarında 1050"C'ye kadar olan sıcak süllirik atmosferde ısı oksidasyona dayanıklılığı iyidir.

Düşük sıcaklıklarda kırılgandır

200-300"C'lık on ısıtmadan sonra kaynak yapılabilir.

Yüksek sıcaklıkta susuz ortam­larda petrokimya enduslriside ısı değiştirgeçlerinde ve ısı rekuparatorleride kullanılır. Süllür gazlarına dayanımı yüksektir.

304

Almosferik korozyona nötr nemli ortamlara alkalin korozyonuna kloridsiz asit ortamlarına karşı dayanıklılığı iyidir.Bütün sıcaklıklarında işlenebilir yumuşaktır

Yaklaşık 900"C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklı olup çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir.

600-800"C arasında özellikle oksitli ve sıcak nemli klorid ortamlarda iç yapı gerilme korozyon çatlağına sebebiyet verir.

Kaynak yapılabilir takat iç yapı
bozulabilir.Bukulebiliıve
genişlletilebilir.

Kimya;petrokimya ve kazanlarda boru ve ısı değiştirgeçlerinde, kullanılır.
Ev aletleri endüstriyel mutlaklar ve otomotiv sanayisinde

304L

304 kalitenin düşük karbonlu şeklidir Bu durum iç yapı değişmelerine karşı dayanımı yüksektir Özellikle nitrik aside karşı direnci iyidir.

900'C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir.
Sürtünme dayanıklılığı 500°C üzerinde garanti edilemez.

Gerilme korozyon çatlağına (SSC) karşı dayanıklılığı iyidir.

Isıl işlem yapmadan kaynak yapı labi I ir.bukulebilîr ve genişlletilebilir.